Ο Παπουλάκος (1780-1861)
καταγόταν από την επαρχία Καλαβρύτων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1840 εμφανίστηκε στην περιοχή ως καλόγερος με το όνομα Χριστόφορος . Το κήρυγμά του στις αρχές της δεκαετίας του 1850 προκάλεσε κοινωνική ένταση στην Πελοπόννησο, καθώς χιλιάδες πιστών τον ακολουθούσαν, ενώ θερμές ήταν οι υποδοχές όπου πήγαινε. Το απότελεσμα ήταν η σύλληψή του και ο περιορισμός του στη μονή Παναχράντου στην Άνδρο όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του.
’γιο Όρος, Μονή Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτου.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 8 , Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1991, σ. 165.
© Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, Άθως.