Το εξώφυλλο της σατιρικής εφημερίδας Ραμπαγάς της 8ης Σεπτεμβρίου 1888. Η εφημερίδα εκδόθηκε στα 1878 από τους κωνσταντινοπολίτες δημοσιογράφους Κλεάνθη Τριαντάφυλλο και Βλάση Γαβριηλίδη, τον μετέπειτα εκδότη της Ακρόπολης. Πίσω από τους σατιρικούς τίτλους του Ραμπαγά βρίσκονται συχνά νέοι ποιητές της εποχής, όπως ο Παλαμάς και ο Δροσίνης.
Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α.
Πορτόλος, Δ., Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1996, σ. 190.
© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα.