Εικόνα του Λαυρίου. Οι απεργίες που πραγματοποιήθηκαν στο Λαύριο στις δεκαετίες του 1880 και του 1890 υπήρξαν οι πρώτες σημαντικές εργατικές κινητοποιήσεις στο ελληνικό κράτος.
Αγριαντώνη, Χ., Μπελαβίλας, Ν., Ιστορικός Βιομηχανικός Εξοπλισμός στην Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.- Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1998, σ. 110.
© Εκδόσεις Οδυσσέας.