Από το 1195 έως το 1335, κυρίαρχη των Ιονίων νησιών ήταν η οικογένεια των Orsini. Στην εικόνα, το οικόσημο του οίκου των Orsini.
Καθημερινή, αφιέρωμα "Επτά Ημέρες", Λευκάδα. Η ομορφιά του Ιονίου, 3/7/1994, σ. 58.
© Καθημερινή