«Θόλος»

Σάββατο,
23 Σεπτεμβρίου 2023

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    






Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας






 



< επιστροφή
Δημοτική, επίσημη γλώσσα

Στις 28 Ιανουαρίου του 1976 ο τότε υπουργός παιδείας Γεώργιος Ράλλης εισηγήθηκε επισήμως τη χρήση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση και σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης. Ένα χρόνο αργότερα η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή αποφάσισε την επικύρωση της πρότασης με νόμο. Το γλωσσικό ζήτημα λύθηκε τυπικά και έπαψε πλέον να υπάρχει το φαινόμενο της διγλωσσίας.



 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ