Σύλλογος Φίλων

Δευτέρα,
15 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Δημήτριος Βούλγαρις, παραίτηση

Στις αρχές Μαρτίου 1864 ο Δημήτριος Βούλγαρης υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του, θεωρώντας ότι ο ίδιος και τα μέλη της δε χαίρουν της εμπιστοσύνης του βασιλιά Γεωργίου Α΄. Στις 5 Μαρτίου ο βασιλιάς έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Κανάρη, που ορκίστηκε την ίδια μέρα πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου και υπουργός των ναυτικών. Η κυβέρνηση αυτή κράτησε μέχρι τις 16 Απριλίου. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ