Σύλλογος Φίλων

Τρίτη,
25 Ιουνίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Καθολική ψηφοφορία

Στις 18 Μαρτίου 1844 η Γ΄ Συνέλευση ψήφισε, μεταξύ άλλων, και τον εκλογικό νόμο, τον πρώτο ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο που ουσιαστικά καθιέρωσε την καθολική ψηφοφορία (μόνο των αρρένων, βεβαίως). Όριζε, δηλαδή, ότι κάθε πολίτης διαθέτει μία ψήφο και οφείλει να ασκήσει το δικαίωμά του αυτοπροσώπως και όχι με αντιπρόσωπο. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ