Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Δευτέρα,
15 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος

Το Φεβρουάριο του 1404 γεννήθηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος 11ος Παλαιολόγος (Κωνσταντίνος Δραγάσης). Ήταν γιος του αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγου και νεότερος αδερφός του αυτοκράτορα Ιωάννη Η' Παλαιολόγου. Τον Οκτώβριο του 1443 ανέλαβε δεσπότης του Μυστρά και αφιερώθηκε στη διοικητική και στρατιωτική αναδιοργάνωση του δεσποτάτου, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της άμυνας της Πελοποννήσου έναντι της τουρκικής απειλής. Μετά το θάνατο του Ιωάννη Η' στέφθηκε αυτοκράτορας στο Μυστρά (6 Ιανουαρίου 1449) και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. To 1453 έπεσε στη μάχη κατά την 'Αλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ