Ελληνικός Κόσμος

Δευτέρα,
15 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, ανέγερση γυμναστηρίου

«Tην 5ην Μαρτίου του έτους 1895 εν τη ευρυχώρω αιθούση της οπλομαχητικής [ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος] ετέλεσε γενικήν συνέλευσιν εν τω ιδίω πλέον καταστήματι καθ' ην συζητείται ευρέως το ζήτημα της τελέσεως των διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων». Το γυμναστήριο του Πανελληνίου χτίστηκε σε οικόπεδο που βρισκόταν στη συμβολή Πατησίων και λεωφόρου Αλεξάνδρας, προσφορά του φίλαθλου πρίγκιπα Γεωργίου, που ήταν επίτιμο μέλος του Συλλόγου. Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από ομολογιακό δάνειο 15.000 δρχ. και ενισχύθηκε με προσφορές ιδιωτών, όπως αυτή των 5.000 δρχ. από το μεγάλο Βορειοηπειρώτη ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφο. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ