Κωνσταντινούπολη
Eισαγωγή
Tοπογραφία
Eκκλησίες
Aγία Σοφία
Μικρά Ασία
Σάρδεις
Έφεσος
Ανεμούριο
Συρία
Xωριά
Qal' at Sem'an
Aντιόχεια-Aπάμεια
"Πόλεις-οχυρά"
Παλαιστίνη
Iερουσαλήμ
Bηθλεέμ
Mονή Aγίου Σάββα
Mονή Mαρτυρίου
Mονή Σινά
Αίγυπτος
Άγιος Mηνάς
Ελλάδα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Φίλιπποι
Bαλκάνια
Ιουστινιανή Πρώτη